ZESPOLONE Z MECHANIZMEM

ROSS-HYDRAPOWER — zespolone z mecha­nizmem kierowniczym urządzenie wspomaga­jące (), stosowane przeważnie w du­żych samochodach ciężarowych 1 autobusach. Siłownik hydrauliczny współpracuje z dźwig­nią wałka poprzecznego przekładni kierowni­czej. Urządzenie wspomagające zaczyna dzia­łać wskutek zmiany wstępnego napięcia spręży­ny w wale kierownicy — w następstwie wy­warcia obwodowego nacisku na koło kierow­nicy, Wówczas śruba przekładni kierowniczej przesuwa się nieco (o kilka dziesiętnych milimetra), a ruch jej zostaje wykorzystany do otwarcia zaworu sterującego dopływ oleju do siłownika hydraulicznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!