WYTRZYMAŁOŚĆ KIEROWCY

Słowem, doświadczony kie­rowca tak rozplanuje jazdę, aby przejechać jak najwięcej kilome­trów w jak najkrótszym czasie. I chociaż całkowity czas podróży będzie wówczas — być może — nieco dłuższy, to skróci się czas przebywania w samochodzie, a więc podróż będzie przyjemniej­sza i mniej męcząca.Nie wszyscy kierowcy są jednakowo odporni na trudy pro­wadzenia samochodu. Kierowca doświadczony łatwo przejedzie kil­kaset kilometrów bez większego zmęczenia, podczas gdy mniej wprawny, wkładający znacznie więcej wysiłku w kierowanie po­jazdem, jadący w stanie stałego napięcia nerwowego, wynikają­cego z braku rutyny w prowadzeniu samochodu, zmęczy się znacz­nie wcześniej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!