WYCINEK ŚLIMACZNICY

Kiedy wycinek ślimacznicy zazębia się ze środkową częścią ślimaka, przełożenie jest największe. Podczas skręcania kół kie­rowanych w bok (w lewo lub w prawo) przełożenie maleje, ponieważ^z zębami wy­cinka ślimacznicy współpracują zwoje śli­maka na odcinkach o coraz większych śre­dnicach. Dzięki zmienności przełożenia przekładni globoidalnej, podczas jazdy w kierunku zbliżonym do prostoliniowego ruchy koła kierownicy powodują przekrę­canie kół, kierowanych o stosunkowo małe kąty. Natomiast w miarę skręcania kół kierowanych coraz bardziej w bok, pod­czas jednostajnego obracania kołem kiero­wnicy koła kierowane coraz szybciej od-, dalają się od swych położeń środkowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!