WARUNEK POŚLIZGU

Warunek toczenia się kół kierowanych pod­czas zakręcania samochodu bez poślizgu można wówczas sformułować następująco: proste, wyprowadzone ze środ­ków sworzni zwrotnic pod kątami równymi kątom skrętu kół w stosunku do osi przedniej, powinny przecinać się na przekątnej MC łączącej środek osi przedniej M z punktem C, tj. rzutem środka zwrotnicy wewnętrznego koła kierowanego ha oś obrotu tylnych kół.Wykres wykonuje się w sposób następujący: z wierzchołka B trapezu ABEF wyprowadza się kolejno proste pod kątami a = 5o> jo°, /?3 = 15° itd. w stosunku do boku BE, odpowiadającymi kolejnym kątom skrętu lewego koła. Punkt E ramienia BE znajdzie się więc kolejno w położeniu Ei, Eit £s..

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!