W PORÓWNANIU Z BLACHĄ

Tworzywa sztuczne w porównaniu z blachą stalową wykazują rozmaite cenne zalety — są od niej 4.. .5 razy lżejsze, od­porne na korozję, odznaczają się dużą zdolnością tłumienia drgań (w tym również drgań akustycznych) oraz małą przewodnością cieplną i elektryczną. Stosując tworzywa sztuczne można więc uniknąć konieczności zakładania grubych warstw materiałów izolacyjnych ł głuszących. Niektóre tworzywa sztuczne cechuje większa wytrzymałość zmęczeniowa niż blachę stalową. Kształtowanie z tworzyw sztucznych elementów o skompli­kowanych kształtach jest dość łatwe, przy czym stosowane formy są łatwe do wykonania 1 tanie. Człony nadwozi z tworzyw sztucznych są elastyczne i stosunkowo miękkie, a więc w przypadku uderzenia działają amortyzująco.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!