UKŁADY KIEROWNICZE PRZYCZEP

Kierowanie przyczepą jednoosiową nie wymaga stosowania^ specjalnego mechanizmu kierowniczego. Zadanie to speł­niają koła pojazdu ciągnącego. Natomiast przyczepy dwu­osiowe i wieloosiowe z reguły mają . układy kierowniczej które skręcają w bok przednie koła przyczepy lub większą liczbę kół. Ze względu na wykonanie rozróżnia się dwa rodzaje ukła­dów kierowniczych przyczep: wózek z obrotnicą ; belka osi przedniej przy­czepy związana jest z ramą za pośrednictwem obrotnicy; górny krąg obrotnicy przymocowany jest do ramy przyczepy iopierasię na dolnym kręgu wózka za pośrednictwem rólek w środku kręgu wózka znajduje się gniazdo, w które wchodzi czop królewski, mocowany do ramy; siły pociągowe, hamo­wania i boczne przenoszone są przez czop królewski, nato­miast wszystkie siły pionowe przez rolki rozmieszczone na obwodzie kręgów; podczas jazdy pociągu drogowego do tyłu konieczne jest zablokowanie obrotnicy .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!