UKŁADY KIEROWNICZE

Układ kierowniczy umożliwia kierowcy, zgodnie z jego wolą,zmienianie kierunku ruchu prowadzonego pojazdu samocho­dowego. Pojazd skręca w bok (w prawo lub w lewo) odpo­wiednio do kierunku skręcenia obu kół przednich (w bardzo rzadkich przypadkach również i kół tylnych). Od sposobu działania układu kierowniczego w znacznym stopniu zależą dwie bardzo istotne własności użytkowe pojazdu samocho­dowego — jego kierowalność oraz zwrotność. Układ kierowniczy powinien samoczynnie utrzymywać kie­runek ruchu pojazdu na wprost lub umożliwiać toczenie się bez poślizgu skręconych w bok kół kierowanych podczas zakręcania oraz zapewniać samoczynne powracanie kół kiero­wanych do pozycji środkowych, odpowiadających jeżdzie na wprost, z chwilą zwolnienia koła kierownicy przez kierowcę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!