PROMIEŃ ZATACZANIA

Promień zataczania ) jest to odległość pomiędzy punktem prze­bicia nawierzchni jezdni przez oś sworznia zwrotnicy 1 środkiem śladu styku bieżnika opony z nawierzch­nią. Zbyt duże pochylenie koła po­woduje przedwczesne jednostronne zużywanie się bieżnika jego opony, czemu można zapobiec przez zmniej­szenie promienia zataczania, tj. nadanie odpowiedniego po­chylenia sworzniowi zwrotnicy i zmniejszenie pochylenia koła.Kąty pochylenia kół jezdnych współczesnych samochodów mieszczą się zwykle w zakresie 0,5.. .2°, podczas gdy dawniej kąty pochylenia kół wynosiły przeważnie 2… 3°. Przyczyny przedwczesnego zużywania się bieżników opon kół o dużym pochyleniu wyjaśnia . Płaszczyzna koła łącznie z wierzchołkiem y tworzy stożek, który przy swobodnym ruchu obtacza się na jezdni po okręgu koła.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!