OŚ PRZEDNIA

Oś przednia, dolne ramiona zwrotnic oraz drążek po­przeczny tworzą trapez kierowniczy zabezpieczający pra­widłowe toczenie się kół podczas zakręcania .Pojazd samochodowy o kierowanych kołach obu przednich osi ma zwykle układ kierowniczy złożony z dwóch pojedyn­czych układów zwrotniczych, uruchamianych przez wspólny mechanizm kierowniczy. Synchronizację przesunięć obu drążków podłużnych zapewnia najczęściej dodatkowy układ po­mocniczych drążków podłużnych i dźwigni pośrednich .Układy kierownicze pojazdów samocho­dowych o niezależnie zawieszonych kołach kierowanych są na ogół dość złożone.Wynika to z koniecz* ności uniezależniania do maksimum usta­wienia jednego z kół kierowanych od chwilowych wychyleń drugiego koła kierowanego, pomimo związania ich ze sobą poprzez układ mechanicznych elementów o stałych długo­ściach .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!