ODCHYLANE OPARCIA

Wykonuje się również oparcia odchylane częściowo ze specjalnymi składanymi podgłówka- mi .Samochody dwu­drzwiowe wyposaża się przeważnie w przednie siedzenia o oparciach odchyla­nych do przodu  aby umożli­wić łatwe wsiadanie i wysiadanie pasa­żerów zajmujących miejsca na tylnym siedteniu. Z tego samego względu w samochodach dwu­drzwiowych stosuje się często siedze­nia przednie, zamo­cowane przegubowo. Samo­chody osobowe przy­stosowane do prze­wożenia dużego ba­gażu lub znacznych ilości ładunków ma­ją tylne siedzenia składane, w celu znacznego po­większania pojem­ności bagażnika. W dużym samochodzie osobowym tylne sie­dzenie daie się często składać i opuszczać • na podłogę, co po­zwala na umieszcza­nie ładunku już bez­pośrednio za opar- cierrf przedniego sie­dzenia .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!