CZĘSTO W SAMOCHODZIE

Często w samochodzie o niezależnym zawieszeniu kół kiero­wanych wskazane jest umieszczenie przegubów dzielonego drążka poprzecznego stosunkowo daleko od podłużnej osi symetrii pojazdu. Przeważnie stosuje się wówczas drążek trójdzielny . W miejscu przegubowego połącze­nia skrajnego i środ­kowego członu ‚drąż­ka poprzecznego pod­łączone jest ramię przekładni kierowni­czej. Symetrycznie z drugiej strony umie­szczona jest dźwignia pośrednicząca, zwią­zana przegubowo z ramą (jak np. w sa­mochodzie FSO War­szawa). Wskutek pio­nowych wychyleń kół kierowanych, położe­nia zmieniają wów­czas tylko skrajne człony drążka po­przecznego, a środkowy człon drążka biorąc praktycznie pozostaje nieruchomy. Symetryczność układu kierowniczego zapewnia jednakowe i korzystne warunki skręcania w bok obu kół kierowanych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!