Kategoria: Z samochodem za pan brat

UCIĄŻLIWE OWADY

Podczas jazdy latem, szczególnie późnym popołudniem i wie­czorem, na przedniej szybie i wszystkich czołowych częściach samochodu osadza się wiele rozbitych owadów.. Jest ich tym więcej, im szybciej jedziemy, może się więc zdarzyć, że znacz­nie ograniczą nam one widoczność. Uruchomienie wycieraczek szyby przedniej pogorszy sytuację, gdyż rozmażą one rozbite owa­dy, a tym samym zatłuszczą szybę. Jedynym radykalnym roz­wiązaniem będzie porządne wymycie co pewien czas szyby.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

UMYCIE SZYBY

Uży­cie do tego celu spryskiwaczy, szyby przedniej da tylko połowiczny skutek,, gdyż ograniczona ilość, wody nie .zmyje przyle­gających zanieczyszczeń ciągle rozmazywanych przez zabrudzone już pióra wycieraczek. Niekiedy, szczególnie w okolicy,’nad’którą gromadzą się deszczowe lub burzowe.chmury, możemy nagle wjechać: w gęstą chmarę owadów. Wówczas .w ciągu zaledwie kilkudziesięciu se­kund szyba zostanie zabrudzona tak bardzo, że uniemożliwi to dal­szą jazdę. Zmycie szyby znaczną ilością wody stanie się wtedy koniecznością.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

KAŁUŻE NA JEZDNI

W wyniku ulewnego deszczu lub burzy niejednokrotnie two­rzą się.na jezdni duże kałuże, a niekiedy — prawdziwe rozlewi­ska. Szczególnie często znajdują się one na wewnętrznych stro­nach lekko przewyższonych zakrętów.  Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ogromnego oporu, jaki toczącym się kołom samochodu stawia stojąca w kałuży wo­da. Wjechanie w nią ze znaczną prędkością spowoduje silne przyhamowanie pojazdu. Pomiędzy oponami a jezdnią utworzy się warstewka wody, – na której, jak na saniach,, koła zaczną się ślizgać, a kierowca utraci możność kierowania-pojazdem.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!

POWAŻNE SKUTKI

W do­datku rozpryśnięte spod:kół samochodu strugi wody zaleją szy­bę przednią, uniemożliwiając patrzenie na drogę.Jeszcze poważniejsze w skutkach może być wjechanie w ka­łużę’ze znaczną prędkością kołami jednej strony pojazdu. Dość duży opór wody,. działający – na jedną tylko stronę samochodu, „ściągnie” go silnie w kierunku kałuży. Wówczas koła przednie ze znaczną siłą będą dążyć do zwrócenia się w tę stronę, a siła ta spowoduje wyrwanie koła kierownicy z rąk kierowcy. Wynik — utracenie panowania nad pojazdem i zjechanie z drogi .

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!