AUTOBUSY I DUŻE SAMOCHODY

Autobusy i duże sa­mochody ciężarowe wyposaża się z regu­ły w możliwie wy­godne, indywidualne siedzenia kierowcy . Obok regulacji pochylenia oparcia konstrukcja takiego siedzenia po­zwala zwykle na zmienia­nie jego położenia wzdłuż­nie i w pionie . Oparcia siedzeń omnibu­sów i autokarów mają czę­sto regulowane pochyle­nie, dające się zmieniać w dużym zakresie. Położenie oparcia zmienia się zwyk­le w okresie odciągnięcia ustalające, przy czym sprężyny odciążające rów­noważą ciężar oparcia .Oparcia siedzeń w omnibu­sach lub autokarach mają często specjalne podgłów- ki, stałe lub nastawne. Odejmowalne podgłówkl pomocnicze spotyka się niekiedy rów­nież 1 w samochodach osobowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!