ABY PRZESUNĄĆ SIEDZENIE

Przednie siedzenie przesuwa się wzdłuż samochodu po pro­wadnicach . Aby przesunąć siedzenie do tyłu, trzeba przekręcić do góry dźwignię zwalniacza i popychać siedzenie, przezwyciężając opór sprężyny. Przesuwanie sie­dzenia, do przodu wymaga jedynie zwolnienia sprężyny, która rozprężając się popycha siedzenie w przód.Aby ułatwić wsia­danie i wysiadanie, niekiedy przednie siedzenia wykonuje się jako obroto­we .W takim przypad­ku drzwi zwykle da­ją się zamknąć do­piero po ustawieniu obrotowego siedze­nia na wprost. Straponteny są to dodatkowe siedze­nia składane, stoso­wane niekiedy w du­żych samochodach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących motoryzacji, która jest moją wielką pasją. Zapraszam do aktywnego śledzenia mojego bloga i komentowania!