//////

UWAŻNE ROZGLĄDNIECIE SIĘ

No Comments »

Przed wjazdem rozglądamy się na boki, licząc się z tym, że może on być – otwarty z powodu uszkodzenia mechanizmu lub wprost z niesumienności obsługi.Nie wjeżdżajmy na przejazd, gdy nie ma za nim dostatecz­nie dużo miejsca, by zmieścił się tam nasz samochód. Pozostawmy pewien odstęp do samochodu poprzedzającego, co ułatwi nam manewrowanie w razie jego zatrzymania się na przejeździe. Sło­wem, przejazd kolejowy starajmy się przebyć możliwie szybko i   płynnie, a to znaczy bezpiecznie.

Z samochodem za pan brat Styczeń 17th 2017

DOJEŻDŻAJĄC DO ZAMKNIĘTEGO PRZEJAZDU

No Comments »

Dojeżdżając do chwilowo zamkniętego przejazdu kolejowego, nie próbujemy „wkręcić się” bliżej przodu, lecz ustawiamy się w kolejce oczekujących na wolną drogę pojazdów. Powinna tu Tządzić zasada: kto pierwszy przyjechał, pierwszy od jedzie.’ Przypomnijmy także, że wyprzedzanie na przejazdach kole­jowych i bezpośrednio przed nimi jest zabronione. Należy po­nadto zmienić światła drogowe na światła mijania, aby nie ra­zić obsługi przejazdu.

Z samochodem za pan brat Grudzień 30th 2016

ROBOTY NA JEZDNI

No Comments »

Niejednokrotnie zdarza się, że roboty drogowe prowadzone są bez wstrzymania ruchu pojazdów. Ruch odbywa się wtedy za­zwyczaj na jednej połowie jezdni, podczas gdy druga jest napra­wiana.Gdy jezdnia ma dwa pasy ruchu w jednym kierunku, zamknię­cie jednego z nich nie zatrzymuje ruchu, chociaż znacznie go utrudnia. Pojazdy jadące dotychczas dwoma pasami muszą ufor­mować pojedynczy sznur, co zwykle jest przyczyną zatoru. Nie-r pisane prawa kultury na jezdni nakazują w takim wypadku, by na zwężony odcinek jezdni wjeżdżały na zmianę pojazdy z jedne­go i drugiego pasa .

Z samochodem za pan brat Grudzień 13th 2016

NA DWUKIERUNKOWEJ JEZDNI

No Comments »

W ten sposób najszybciej,. spra­wiedliwie i bez nieporozumień przejedziemy trudniejszy odcinek drogi.   Gdy na dwukierunkowej jezdni jeden pas zostanie zamknię­ty, ruch w obydwu kierunkach musi odbywać się po pasie sąsied­nim. Ustawione znaki drogowe (a niekiedy służba kierowania ru­chem), wskażą nam wówczas, w którym kierunku otwarty jest przejazd. Jeżeli nadjedziemy w chwili, gdy dalszy ruch w kie­runku naszej’jazdy jest właśnie wstrzymany, zaczekamy cierpli­wie, aż zostanie otwarty.

Z samochodem za pan brat Grudzień 11th 2016

HONOROWANIE OGRANICZEŃ

No Comments »

Ograni­czenia te honorujmy zawsze, a . więc i wtedy, gdy oceniamy, że jest dostatecznie-dużo miejsca na.znaczhie szybszą jazdę. Pręd­kość tę nakazano dlatego,, aby nie narażać pracujących robotni­ków na „strzelające” spod opon kamienie, których nie brak na jezdni w pobliżu robót drogowych. Jadąc w nocy, „szczególnie w złych warunkach atmosferycz­nych, bierzmy pod uwagę możliwość spotkania’zupełnie nie ozna­czonych prac na drodze, czego przyczyną może być zdmuchnięcie lamp przez wiatr, przewrócenie przezeń bariery i prowizorycznych ostrzeżeń itp.

Z samochodem za pan brat Grudzień 10th 2016

BŁOTO, ŻWIR I PIASEK

No Comments »

Błoto na jezdni czyni jej nawierzchnię ogromnie śliską, po­równywalną pod tym względem z nawierzchnią oblodzoną, toteż zawsze gdy dostrzeżemy, że odcinek drogi przed nami pokryty jest warstewką błota, bezzwłocznie zmniejszymy prędkość,. nie­kiedy znacznie. Prowadzimy wówczas pojazd tak, jakbyśmy jecha­li po lodzie, czyli nie hamując, nie przyspieszając i unikając gwałtowniejszych ruchów kołem kierownicy. Błota na jezdni możemy spodziewać się tam, gdzie są wy­jazdy z polnych dróg, kamieniołomów lub glinianek’ czy terenów robót ziemnych.

Z samochodem za pan brat Listopad 19th 2016

ZIEMIA I GLINA

No Comments »

Ziemia i glina znajdująca się we wszystkich tych miejscach wywożona jest na jezdnię na kołach samochodów, wy­krusza się ze skrzyń ładunkowych itd. ’ Równie niebezpieczne jak błoto są żwir i piasek, którymi wywrotki niekiedy szczodrze posypują jezdnię. Opony pojazdów toczą się po ziarnkach piasku jak po kulkach, a więc tracą bez­pośredni kontakt z nawierzchnią drogi. Przyczepność opon do jezdni maleje ogromnie i dalsze kierowanie pojazdem może być bardzo utrudnione, a droga hamowania kilkakrotnie wydłużona.

Z samochodem za pan brat Listopad 17th 2016