//////

OSŁONA SILNIKA

No Comments »

Osłona silnika otwierana z przodu jest zawieszona na zawiasach  umieszczonych na obu bo­kach przodka kadłuba nad­wozia. Unoszenie osłony ułatwia dodatkowa sprężyna napinana w trakcie zamykania osłony.Obrzeża osłony silnika są ukształ­towane w sposób uniemożliwiający ściekanie kropel wody z osłony do wnętrza przedziału silnikowego.Często obrzeża osłony silnika za­opatruje się nawet w elastyczne uszczelnienia, zapobiegające j edno- cześnie niepożądanym drganiom .Nadwozia samochodów zaopatruje się w. okna stałe lub otwierane. Okna otwierane podzielić można ogólnie na odsuwane i od­chylane. W samochodach osobowych stosuje się najczę­ściej stale okna przednie oraz, odsuwane (opuszczane) do dołu okna boczne w drzwiach.

Samochody od A do Z Luty 21st 2014

W PÓŹNIEJSZYM ETAPIE

No Comments »

W późniejszym etapie zaczęto stosować jednolite szyby przednie, gięte w środku. Następnie szybko rozpowszechniły się szyby panoramiczne, o prostych tworzących. Obecnie wchodzą w użycie szyby futuramiczne, nie mające żadnej prostej tworzącej .Okna stałe. Szybę mocuje się w prosty sposób w gumowym ozeżu o specjalnie ukształtowanym^przekroju .Jeżeli okno ma zarys zaokrąglony, tojuszczelkę wulkanizuje się, nadając jej kształt pierścienia .Pierścień taki zakłada się wewnętrznym rowkiem na szybę, a zewnętrznym na obrzeże otworu kadłuba nadwozia. Uszczelkę okna prostokątnego przycina się w narożnikach i wulkanizuje.

Samochody od A do Z Luty 15th 2014

SZYBY PRZEDNIE AUTOBUSU

No Comments »

Autobusy mają szyby przednie proste, dzielone, składające się z dwóch lub czterech części. Ostatnio, szczególnie w autokarach stosuje się
przednie i tylne szyby panoramiczne .Autobus YEATES FIESTA ma dwie dodatkowe, wąskie szybki poniżej szyby przedniej . Samochody ciężarowe wyposaża się coraz częściej w panoramiczne szyby przednie .Odchylane okno przednie w kabinie kierowcy samochodu ciężarowego  jest łatwe do oczyszczania, a nadto zapewnia możność wydajnego przewietrzania kabiny kierowcy. Szybę mocuje się w metalowej ramce za pomocą korytka uszczelniającego i zawiesza się na zawiasach przy górnym obrzeżu otworu okiennego. Z boku mocuje si prowadnicę, wzdłuż której przesuwa się śruba służąca do zaciskania ramki okna na prowadnicy i ustalania określonego położenia okna.

Samochody od A do Z Styczeń 27th 2014

SAMOCHODY LUKSUSOWE

No Comments »

Samochody luksusowe mają podnośniki szyb okiennych napędzane silnikami elektrycznymi za pośrednictwem prze­kładni ślimakowych. Niekiedy stosuje się również hydrau­liczne podnośniki szyb okiennych. Podnośniki szyb stosowane w samochodach ciężarowych mają na ogół dość prostą konstrukcję . W celu zrównoważenia ciężaru szyby i ułatwienia przesuwa­nia iei do córy, podnośnik zaopatruje się w długą sprężynę spiralną. Podczas podnoszenia lub opuszczania szyby swo­rzeń lub rolka dźwigni przesuwa się wzdłuż szczeliny.Szyby opuszczane przesuwają się w korytkach prowadzących . Korytka wykonuje się z odpowiednio ukształtowanej taśmy stalowej i zaopatruje się w uszczelkę gumową oraz pluszową. Korytka mocuje się do kadłuba nadwozia lub drzwi za pomocą śrub lub łapek wykonanych przez odgięcie blachy korytek lub nadwozia. Korytka są przeważnie chromowane w celu zabezpieczenia przed korozją.

Samochody od A do Z Styczeń 24th 2014

OKNA TYLNE I BOCZNE

No Comments »

Okna tylne jest z reguły nieotwierane. Współczesne samo­chody mają przeważnie panoramiczne szyby tyjne 0n£;  lub w razie prawie płaskiego dachu szyba tylna jest płaska i lekko pochylona dołem do przodu .Okna boczne w autobusach zaopatruje się w szyby podno­szone, opuszczane, odchylane, odsuwane lub stałe. Prze­ważnie część okien w autobusie ma szyby otwierane, a po­została część ma szyby stałe. Szyba podnoszona lub opusz­czana  przesuwa się w prowad nicach korytkowych.Okno składa się z dwóch części: górnej z szybą otwieraną i dolnej z szybą stałą. W para­pecie okiennym brak szczeliny do wpuszcza­nia szyby, dzięki czemu eliminuje się jedną z dróg, którymi Woda mo­że przenikać do wnę­trza nadwozia.

Samochody od A do Z Styczeń 9th 2014

NIEKIEDY W AUTOBUSACH

No Comments »

Zbędne wymagające bsługi mechanizmy opuszczania^szyb. Konstrukcja szyby [podnoszonej jest tama i prosta. Do ‚ ustalania położenia szyby opuszczanej służą kołki wypy­chane sprężynami, wchodzące w otworki ramy okna. Niekiedy w autobusach stosowane są okna dwu­częściowe z szybą dolną stałą l częścią górną składającą się z dwóch szyb przesuwanych na boki .Autobusy turystyczne o dachach częściowo, lub całkowicie przez­roczystych zaopatruje się w przesłony żaluprzed zb nasłonecznieniem wnętrza nadwozia . Na równi z przesłonami żaluzjowyml szeroko sto­sowane są najrozmaitsze przesłony zaciągane (miękkie) oraz  nastawiane (sztywne, z tworzyw sztucznych lub specjalne­go szkła).

Samochody od A do Z Grudzień 24th 2013

SIEDZENIA I OPARCIA

No Comments »

Mikrobusy oraz małe furgony wyposaża się często w przenośne~siedzenia o bardzo prostej konstrukcji, mocowane poprzecznie lub podłużnie . Siedzenia takie dają się łatwo wyjmować, np. w celu wykorzystania poza pojazdem (np. podczas campingu) lub na’okres przewożenia ładunków.Szkielet siedzenia wykonuje się na ogół z odcinków odpowiednio wygiętych rur. Szkielet mocuje sig do podłogi lub do sanek umieszczonych w prowadnicach, które w pewnym zakresie pozwalają na zmianę położenia siedzenia. Poduszka i oparcie stanowią niezależne części mocowane do szkieletu.Charakterystykę elastyczności poduszki określa tzw. średni współczynnik elastyczności i częstotliwość drgań średni współczynnik elastyczności siedzenia jest to obciążenie na jeden centymetr ugięcia poduszki przy obciążeniu wstępnym równym 50 kG.

Samochody od A do Z Grudzień 12th 2013